Fakta om Wienerteckning & Vitörat

Udda färger och teckningar


Wienertecknade eller vitörade kaniner är inte godkända i teckningen för utställning. Det är två olika vitfläcksanlag som kan se ut lite hur som helst. Genom att korsa en vitblåögd kanin med en färgad kanin får du fram wienertacknade avkommor. De kan ha allt från stora vita bläsar och fläckar till bara en vit tå eller blå ögon. Ingen mall finns för hur de ser ut och det är anledningen till att de ej är godkända för utställning.

Korsar du två wienertecknade kanin ger detta i teorin 50% vit blåögda avkommor och 50% wienertecknade ungar, medan två vit blåögda kaniner ger 100% vitblåögda avkommor.


Anlaget för vitörade kaniner är ganska nyligen upptäckt och man vet inte så mycket mer om det än att de vita fläckarna koncentreras till öronen och rätt ofta även ger en vit krage på kaninen. Det kan liknas med brokning eller mantelteckning men är ett eget anlag. Därför är det ingen fara att korsa två vitörade kaniner. Brokad/manteltecknade kaniner bör ej korsas med samma anlag då det kan ge vitscheckar som i sin tur ofta drabbas av sjukdomen megacolon som i regel leder till döden.


En kanin kan vara både wienertecknad och vitörad på samma gång, likväl som de kan bära anlag för wienertecknat utan att det syns. På många forum osv förkortas wienertecknad WT och vitörad VÖ. Det kan alltså stå "Dvärgvädur WT madagaskar" eller "Dvärgvädur VÖ Isabella".


Jag avlar alltså för att få fram kaniner med vackra och fina teckningar och dessa kaniner blir enbart sk. kelkaniner. Jag vill lyfta fram att jag är mycket noga med att avla på rastypiska och friska linjer även här då jag upplever att många säljer keldvärgvädurar som knappt ser ut som dvärgvädurar längre utan som dåliga rexar med flaxöron. I mina ögon är det att förstöra en ras! Så trots att de ej ha godkänd färg ska de se ut som maffiga små dvärgvädurar.


Om du vill läsa lite mer om dessa anlag rekomenderar jag denna sida Kaningenetik